Azonosítási adatlap

2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség

 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

(a 2017. évi LIII. tv. -ben előírt kötelezettség végrehajtásához)

 

 

A természetes személy (Ügyfél) adatai

 

Családi és utónév

 

 

Születési név

 

 

Születési hely, idő

 

Anyja neve

 

 

Állampolgárság

 

 

Azonosító okmány típusa

 

Azonosító okmány sorszáma és érvényességi ideje (év/hónap/nap)

 

Lakcím (ország, irányítószán, város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

 

Külföldi lakcím esetén magyarországi tartózkodási hely

 

Lakcímet igazoló okmány sorszáma

 

 

 

Fent írott Ügyfél hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató az ügyfél-átvilágítás elvégzése érdekében igényelt és általam önkéntesen rendelkezésére bocsátott adatot, a törvényi előirásoknak megfelelően rögzítse, kezelje és tárolja. 

 

Amennyiben Kiemelt közszereplő, Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy  vagyok, úgy erről az adarögzítés alkalmával külön adatlapon nyilatkozok..

 

Hozzájárulok továbbá, hogy a Szolgáltató (KÉT-M Betéti Társaság Cg.14-06-301335 7500 Nagyatád Kossuth u.12.)  szolgáltatott fenti adatokat a nyilvánosan használható nyilvántartásokban, valamint a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát a kibocsátónál, a személyiségi jogok megsértése nélkül a szükséges mértékbeb ellenőrizze. Az ellenőrzés eredménye más célra nem használható fel.

 

 

Kelt: ______________________________________________________

 

 

 

                                                    ________________________________________________________

                                                                                                       Ügyfél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ügyfél a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt azonosítását elvégeztem

 

 

 

 

Kelt: ______________________________________________________

 

 

 

                                                         ________________________________________________________

                                                                                                   Szolgáltató

 

 

 

 

 

 

Kompasz Ingatlan Tanácsadó Iroda

    7400 Kaposvár, Zárda utca 21/a
    +36 30 936-0239
    info@ingatlankompasz.hu

Are you selling a property or looking for one?
Enter your details and we'll help!

The privacy policy read and accepted.
Send Message
Installation Site
Private House
Farm building
Office / Other
Shop / Business
Vacation House
Forest
Warehouse